آشنایی با نژادهای مختلف در بازی تراوین
و قابلیت های مختلف دفاعی و هجومی سربازها در هر نژاد

نژاد روم یا رومیان

درباره نژاد روم یا رومیان در بازی آنلاین استراتژیک تراوین گیمز
​​​​​​​
بازی با نژاد روم برای افرادی که تازه با ترا اسپید آشنا شده اند راحت تر از بقیه می باشد. بدلیل تکنولوژی و اطلاعاتی که دارند در ساخت ساختمان آنها بسیار پیشرفته تر از بقیه می باشند و لشکریان آنها از بهترین ها می باشد. آنها چه از نظر دفاعی و چه از نظر هجومی بسیار قدرتمند می باشند.

تنها مشکلی که وجود دارد این است که تربیت چنین لشکری بسیار گران و زمانبر می باشد.
آنها دارای بهترین پیاده نظام ها می باشند ولی قدرت دفاعی آنها در مقابل سواره نظام ها کمتر از بقیۀ نژادها می باشد.
برای بازیکنان جدید و آنهایی که نمی دانند چگونه می خواهند بازی کنند (به بازی ادامه دهند) رومیانی ها بهترین نژاد می باشد.

(در نظر داشته باشید که یکی از امکانات خاص سرور تراوین گیمز امکان تغییر نژاد در هر زمان و بدون محدودیت می باشد)

خصوصیات منحصر به فرد نژاد رومیان در بازی آنلاین استراتژیک تراوین گیمز:

قادر به ساخت و یا ارتقاء یک مزرعه و یا معدن در خارج دهکده و یک ساختمان در مرکز دهکده به صورت همزمان می باشند.
دیوار شهر آنها بسیار قدرتند بوده و قدرت دفاعی سربازان را بسیار بالا می برد.
هر تاجر قادر به حمل 500 منابع می باشد.
پیاده نظاه های قدرتمند، سواره نظام های متوسط.
تربیت لشکریان آنها گران و زمانبر است اما بسیار قدرتمند.

سرباز لژیون

پیاده نظام رومیان

قدرت حمله     قدرت دفاع در مقابل پیاده نظام    قدرت دفاع در برابر سواره نظام      منابع چوب مورد نیاز     منابع خشت مورد نیاز    منابع آهن مورد نیاز      منابع گندم مورد نیاز
     40                      35                                    50                             120                         100                   150                     30

هدف ساخت این نیرو: حمله و دفاع 
سرباز لژیون یک پیاده نظام ساده و همه منظوره برای امپراطوری روم بشمار می رود.با تعلیمات خوبی که سپری کرده است هم در دفاع و هم در حمله مهارت دارد. به هر حال این سرباز نمی تواند به گرد نیروهای سطح بالا و متخصص برسد.

​​​​​​​​​​​​​​
پیش نیازها:
سربازخانه سطح 1

          سرعت حرکت                      قابلیت حمل منابع               مقدار گندم مصرفی              مدت زمان تربیت این نیرو در سرور ابدی  
     6 فرسنگ در ساعت                 50 منابع                      1 گندم                                    108 ms                            

سرباز محافظ

پیاده نظام رومیان

قدرت حمله     قدرت دفاع در مقابل پیاده نظام    قدرت دفاع در برابر سواره نظام      منابع چوب مورد نیاز     منابع خشت مورد نیاز    منابع آهن مورد نیاز      منابع گندم مورد نیاز
     30                      65                                    35                             100                         130                   160                     70

          سرعت حرکت                      قابلیت حمل منابع               مقدار گندم مصرفی              مدت زمان تربیت این نیرو در سرور ابدی 
     5 فرسنگ در ساعت                 20 منابع                      1 گندم                                    118 ms                             

هدف ساخت این نیرو: دفاع کننده خیلی قوی
محافظ، همانطور که از اسمش پیداست محافظ مخصوص امپراطور است. این محافظان به قیمت جان خود از امپراطور محافظت می کنند. از آنجایی که این سرباز برای دفاع تربیت شده است مهاجم خیلی ضعیفی است.
​​​​​​​
پیش نیازها:
​​​​​​​
دارلفنون سطح 1, زره سازی سطح 1

قدرت حمله     قدرت دفاع در مقابل پیاده نظام    قدرت دفاع در برابر سواره نظام      منابع چوب مورد نیاز     منابع خشت مورد نیاز    منابع آهن مورد نیاز      منابع گندم مورد نیاز
     70                      40                                    25                             150                         160                   210                     80

          سرعت حرکت                      قابلیت حمل منابع               مقدار گندم مصرفی              مدت زمان تربیت این نیرو  در سرور ابدی
     7 فرسنگ در ساعت                 50 منابع                      1 گندم                                     129 ms                             

هدف ساخت این نیرو: حمله کننده قوی
شمشیرزن یک مهاجم حرفه ای در ارتش رومی هاست. او سریع، قوی و یک کابوس برای همه مدافعین است. ولی تربیت این نیرو گران قیمت و زمانبر است.

​​​​​​​
پیش نیازها
دارلفنون سطح 5, اسلحه سازی سطح 1

سرباز شمشیرزن

پیاده نظام رومیان

قدرت حمله     قدرت دفاع در مقابل پیاده نظام    قدرت دفاع در برابر سواره نظام      منابع چوب مورد نیاز     منابع خشت مورد نیاز    منابع آهن مورد نیاز      منابع گندم مورد نیاز
     0                      20                                    10                             140                         160                   20                     40

          سرعت حرکت                      قابلیت حمل منابع               مقدار گندم مصرفی              مدت زمان تربیت این نیرو در سرور ابدی
     16 فرسنگ در ساعت                0 منابع                       2 گندم                                      91 ms                             

​جاسوس رومی

سواره نظام رومیان

هدف ساخت این نیرو: جاسوسی و گزارش تمام نیروهای اصلی و کمکی دشمن
خبرچین وظیفه جاسوسی را در ارتش رومی ها به عهده دارد. او خیلی چابک است و می تواند در مورد منابع و ارتش دشمن جاسوسی کند.
اگر هیچ ردیاب، خبرچین و جاسوسی در دهکده ای که از آن جاسوسی می کند نباشد، دشمن از آمد و رفت او خبردار نخواهد شد.

​​​​​​​
پیش نیازها:
اصطبل سطح 1, دارالفنون سطح 5

قدرت حمله     قدرت دفاع در مقابل پیاده نظام    قدرت دفاع در برابر سواره نظام      منابع چوب مورد نیاز     منابع خشت مورد نیاز    منابع آهن مورد نیاز      منابع گندم مورد نیاز
     120                      65                                    50                             550                         440                   320                     100

          سرعت حرکت                      قابلیت حمل منابع               مقدار گندم مصرفی              مدت زمان تربیت این نیرو در سرور ابدی 
    14 فرسنگ در ساعت              100 منابع                       3 گندم                                   178 ms                             

شوالیه رومی

سواره نظام رومیان

هدف ساخت این نیرو: حمله کننده خوب و دفاع کننده خیلی قوی
اینها شوالیه های استاندارد رومیها به حساب می آیند و سلاح های مجهزی دارند. شوالیه ها شاید سریعترین نیروها نباشند، ولی برای دشمنانی که آماده نباشند خیلی وحشتناک خواهند بود. به هر حال نباید فراموش کرد که تأمین غذای او و اسبش ارزان نخواهد بود.
​​​​​​​
​​​
پیش نیازها:
اصطبل سطح 5, دارلفنون سطح 5

شوالیه سزار روم

سواره نظام رومیان

قدرت حمله     قدرت دفاع در مقابل پیاده نظام    قدرت دفاع در برابر سواره نظام      منابع چوب مورد نیاز     منابع خشت مورد نیاز    منابع آهن مورد نیاز      منابع گندم مورد نیاز
     180                      80                                  105                            550                      640                    800                     1800

          سرعت حرکت                      قابلیت حمل منابع               مقدار گندم مصرفی              مدت زمان تربیت این نیرو در سرور ابدی 
     10 فرسنگ در ساعت              70 منابع                      4 گندم                                      237 ms                            

هدف ساخت این نیرو: حمله کننده خیلی قوی و دفاع کننده خوب
شوالیه های سزار، شوالیه های خاص ارتش روم هستند. آنها لباسهایی بسیار مقاوم دارند و به سختی آسیب می بینند، اما این سلاح ها و لباس ها قیمت زیادی نیز خواهند داشت. آنها کند حرکت می کنند، منابع کمی می توانند حمل کنند و زیاد غذا مصرف می کنند. خوب، برای قدرتی که دارند باید هزینه خوبی هم پرداخت کرد.

پیش نیازها:
اصطبل سطح 10, دارلفنون سطح 5

دژکوب رومی

پیاده نظام رومیان

قدرت حمله     قدرت دفاع در مقابل پیاده نظام    قدرت دفاع در برابر سواره نظام      منابع چوب مورد نیاز     منابع خشت مورد نیاز    منابع آهن مورد نیاز      منابع گندم مورد نیاز
     60                      30                                    75                            900                         360                   500                     70

          سرعت حرکت                 قابلیت حمل منابع          مقدار گندم مصرفی        مدت زمان تربیت این نیرو  
     4 فرسنگ در ساعت            0 منابع                    3 گندم                      310 ms                             

هدف ساخت این نیرو:  حمله و تخریب دیوار دفاعی دهکده دشمن
دژکوب یک همراه خوب برای هر دو پیاده نظام و سواره نظام است. کار آن تخریب دیوار شهر دشمن است و با این کار شانس نیروهایتان در فایق آمدن بر نیروهای دشمن بالا خواهد رفت.

​​​​​​​پیش نیازها
دارلفنون سطح 10, کارگاه سطح 1

منجنیق رومی

قدرت حمله     قدرت دفاع در مقابل پیاده نظام    قدرت دفاع در برابر سواره نظام      منابع چوب مورد نیاز     منابع خشت مورد نیاز    منابع آهن مورد نیاز      منابع گندم مورد نیاز
     75                      60                                   10                            950                        1350                  600                      90

پیاده نظام رومیان

          سرعت حرکت                 قابلیت حمل منابع         مقدار گندم مصرفی        مدت زمان تربیت این نیرو  
     3 فرسنگ در ساعت             0 منابع                   6 گندم                        607 ms                             

هدف ساخت این نیرو:  تخریب ساختمان های دشمن
منجنیق آتشین یک سلاح دور برد عالی برای خراب کردن مزارع، منابع و ساختمانهای دشمن است. اما اگر با نیروهای دیگر همراهی نشود. تقربا بی دفاع است، پس فراموش نکنيد که تعدادی نیرو همراه با آن بفرستید.
​​​​​​​
هر قدر سطح اردوگاه بیشتر باشد، به همان اندازه دقت منجنیق بالا می رود و شما می توانید موقع فرستادن آن مشخص کنید که به چه ساختمانی می خواهید صدمه بزنید. اگر اردوگاه سطح 10 داشته باشید، به غیر از مخفیگاه، تله ساز و سنگ تراشی، همه ساختمانهای دیگر را می توانید هدف قرار دهید
راهنمایی: در صورتی که شلیک تصادفی انتخاب شود، ممکن است مخفیگاه، تله ساز و سنگ تراشی نیز تخریب شوند.

پیش نیازها
کارگاه سطح 10, دارلفنون سطح 15

قدرت حمله     قدرت دفاع در مقابل پیاده نظام    قدرت دفاع در برابر سواره نظام      منابع چوب مورد نیاز     منابع خشت مورد نیاز    منابع آهن مورد نیاز      منابع گندم مورد نیاز
     50                      40                                    30                           30750                   27200               45000                  37500

          سرعت حرکت                      قابلیت حمل منابع               مقدار گندم مصرفی              مدت زمان تربیت این نیرو  
     4 فرسنگ در ساعت                 0 منابع                        5 گندم                                6 s                             

سناتور رومی ها

دیپلمات روم

هدف ساخت این نیرو: تصرف(چیف) دهکده های دیگر بازیکنان
سناتور رهبر منتخب قبیله است. او یک سخنگوی خوب است و می داند چگونه باید دیگران را قانع کند. او می تواند دهکده های دیگر را قانع کند تا برای امپراطوری او بجنگند.

هر بار که سناتور با اهالی دهکده دشمن صحبت کند، وفاداری آنها کاهش پیدا می کند تا زمانی که بعد از چند بار سخنرانی او دهکده ازآن شما می شود.
​​​​​​​
پیش نیازها:
اردوگاه سطح 10, دارالفنون Level 20

قدرت حمله     قدرت دفاع در مقابل پیاده نظام    قدرت دفاع در برابر سواره نظام      منابع چوب مورد نیاز     منابع خشت مورد نیاز    منابع آهن مورد نیاز      منابع گندم مورد نیاز
     0                      80                                    80                             5800                     5300                   7200                     5500

          سرعت حرکت                      قابلیت حمل منابع               مقدار گندم مصرفی              مدت زمان تربیت این نیرو  
     5 فرسنگ در ساعت              3000 منابع                      1 گندم                               2 s                            

هدف ساخت این نیرو: ساخت دهکده جدید 
مهاجرین روستائیانی شجاع هستند که بعد از یک آموزش طولانی مدت از دهکده مهاجرت کرده و یک دهکده به افتخار شما بنا می کنند.
از آنجایی که سفر و بنا نهادن یک دهکده کاری دشوار است، این مهاجران با همدیگر به سفر می پردازند. در ضمن از هر منبع نیز 750 تا با خود می برند.

​​​​​​​
پیش نیازها:
قصر سطح10 یا اقامتگاه سطح 10

​مهاجرهای رومی

​بنا کننده دهکده های جدید

نژاد تهمتن یا توتن

درباره نژاد توتن یا تهمتن در بازی آنلاین استراتژیک تراوین گیمز

​​​​​​​تهمتن ها هجومی ترین نژاد بازی هستند. همه از جنگجویان خشن و قدرتمند آنها می ترسند. آنها غارتگران بسیار قدرتمندی هستند و هیچ حراسی از مرگ ندارند.

برای اینکه نظم خاص نظامی مانند گولیان ها و رومیانی ها ندارند آنها سرعت کمی نسبت به بقیه دارند. برای بازیکنان هجومی و حرفه ای این نژاد بهترین انتخاب است.

(در نظر داشته باشید که یکی از امکانات خاص سرور تراوین گیمز امکان تغییر نژاد در هر زمان و بدون محدودیت می باشد)

خصوصیات منحصر به فرد نژاد توتن در بازی آنلاین و استراتژیک تراوین گیمز:

امتیاز غارت: مخفیگاه دشمن تنها قادر به مخفی کردن 4/5 منابع ظرفیت خود می باشد.
تخریب دیورا گلی آنها تقریباً امکان ناپذیر است ولی قدرت دفاعی کمی برای لشکریان فراهم می سازد.
هر تاجر قادر به حمل 1000 منابع می باشد (سرعت: 12 خانه در ساعت).
لشکریان آنها بسیار ارزان و تربیت آنها بسیار سریع می باشد و قادر به حمل منابع زیادی هستند.
همان اندازه که ارزان و قدرت هجومی بالایی دارند در دفاع ضعیف هستند.​​​​​​​

سرباز گرزدار

پیاده نظام توتن ها

قدرت حمله     قدرت دفاع در مقابل پیاده نظام    قدرت دفاع در برابر سواره نظام      منابع چوب مورد نیاز     منابع خشت مورد نیاز    منابع آهن مورد نیاز      منابع گندم مورد نیاز
     40                      20                                                                 95                         75                      40                        40

          سرعت حرکت                      قابلیت حمل منابع               مقدار گندم مصرفی              مدت زمان تربیت این نیرو در سرور ابدی  
     7 فرسنگ در ساعت                 60 منابع                      1 گندم                                    42 ms                            

هدف ساخت این نیرو: حمله
گرزدار ارزانترین نوع نیرو در تراوین است. سریع تعلیم داده می شود و قدرت حمله متوسطی دارد. بدیهی است این سربازان پوشش خیلی خوبی ندارند و در مقابل شوالیه ها و در حالت کل سواره نظام ها تقریبا بی دفاع هستند و خیلی آسیب پذیر مي باشند.

​​​​​​​
پیش نیازها:
سربازخانه سطح 1

قدرت حمله     قدرت دفاع در مقابل پیاده نظام    قدرت دفاع در برابر سواره نظام      منابع چوب مورد نیاز     منابع خشت مورد نیاز    منابع آهن مورد نیاز      منابع گندم مورد نیاز
     10                      35                                   60                              142                       70                      85                        40

          سرعت حرکت                      قابلیت حمل منابع               مقدار گندم مصرفی              مدت زمان تربیت این نیرو در سرور ابدی  
     7 فرسنگ در ساعت                 40 منابع                      1 گندم                                    65 ms                            

هدف ساخت این نیرو: دفاع
در ارتش توتن ها کار دفاع با نیزه داران است. نيزه دار با نیزه درازی که دارد، در مقابل سواره ها خوب می تواند دفاع کند
ولی از او برای حمله استفاده نکنید، چرا که قدرت آسیب دهی بسیار پایینی دارد.

پیش نیازها:
دارالفنون سطح 1, سربازخانه سطح 3

سرباز نیزه دار

پیاده نظام توتن ها

قدرت حمله     قدرت دفاع در مقابل پیاده نظام    قدرت دفاع در برابر سواره نظام      منابع چوب مورد نیاز     منابع خشت مورد نیاز    منابع آهن مورد نیاز      منابع گندم مورد نیاز
     60                      30                                   30                              130                       120                   170                       70

          سرعت حرکت                      قابلیت حمل منابع               مقدار گندم مصرفی              مدت زمان تربیت این نیرو در سرور ابدی  
     6 فرسنگ در ساعت                 50 منابع                      1 گندم                                    70 ms                            

سرباز تبرزن

پیاده نظام توتن ها

هدف ساخت این نیرو: حمله قوی و دفاع متوسط
این قوی ترین نیروی پیاده نظام توتن هاست. با داشتن قدرت حمله زیاد و دفاع متوسط، تبرزن کندترین و گران قیمت ترین نیروی پیاده نظام است.

پیش نیازها:
دارالفنون سطح 3, اسلحه سازی سطح 1

قدرت حمله     قدرت دفاع در مقابل پیاده نظام    قدرت دفاع در برابر سواره نظام      منابع چوب مورد نیاز     منابع خشت مورد نیاز    منابع آهن مورد نیاز      منابع گندم مورد نیاز
     0                      10                                                                  160                        100                      50                        50

          سرعت حرکت                      قابلیت حمل منابع               مقدار گندم مصرفی              مدت زمان تربیت این نیرو در سرور ابدی  
     9 فرسنگ در ساعت                 0 منابع                      1 گندم                                    65 ms                            

سرباز جاسوس

پیاده نظام توتن ها

هدف ساخت این نیرو: جاسوسی و گزارش تمام نیروهای اصلی و کمکی دشمن​​​​​​​
​​​​​​​

جاسوس، خیلی جلوتر از ارتش توتن حرکت می کند، تا اطلاعات لازم در مورد قدرت دشمن و وضعیت دهکده دشمن را دریابد. از آنجایی که او پیاده است، نسبت به نظیران خود در قبایل رومی و گول از سرعت پایین تری برخوردار است. او می تواند مقدار منابع، نیروها و موانع موجود در دهکده دشمن را شناسایی کند.
اگر دشمن جاسوس، ردیاب و یا خبرچین نداشته باشد، نفوذ او به دهکده دشمن، از دید دشمن پنهان خواهد ماند.
پیش نیازها:
دارلفنون سطح 1, ساختمان اصلی سطح 5

قدرت حمله     قدرت دفاع در مقابل پیاده نظام    قدرت دفاع در برابر سواره نظام      منابع چوب مورد نیاز     منابع خشت مورد نیاز    منابع آهن مورد نیاز      منابع گندم مورد نیاز
     55                      100                                    40                               370                       270                    290                      75

          سرعت حرکت                      قابلیت حمل منابع               مقدار گندم مصرفی              مدت زمان تربیت این نیرو در سرور ابدی  
     10 فرسنگ در ساعت                 110 منابع                      2 گندم                                    162 ms                            

دلاور

سواره نظام توتن ها

هدف ساخت این نیرو: حمله متوسط و دفاع قوی و غارت خیلی قوی
​​​​​​​
دلاور با داشتن زرهی مقاوم یک مدافع خوب است. مخصوصا پیاده نظامها که در مقابل دلاور کاری از دست شان بر نمی آید.بنابراین قدرت و سرعت نسبتا پایینی در مقایسه با سایر سواره نظام ها دارد
و می توان گفت که قدرت و سرعت آن نسبت به سایر سواره نظام ها، زیر متوسط است. مدت زمان تربیت او طولانی و هزینه تربیت کردن چنین نیرویی زیاد است

​​​​​​​پیش نیازها:
دارلفنون سطح 5, اصطبل سطح 3

شوالیه توتن

سواره نظام توتن ها

قدرت حمله     قدرت دفاع در مقابل پیاده نظام    قدرت دفاع در برابر سواره نظام      منابع چوب مورد نیاز     منابع خشت مورد نیاز    منابع آهن مورد نیاز      منابع گندم مورد نیاز
     150                      50                                  75                               450                       515                    480                      80

          سرعت حرکت                      قابلیت حمل منابع               مقدار گندم مصرفی              مدت زمان تربیت این نیرو در سرور ابدی  
     9 فرسنگ در ساعت                 80 منابع                      3 گندم                                    199 ms                            

هدف ساخت این نیرو: حمله خیلی قوی و دفاع متوسط و غارت متوسط
​​​​​​​

شوالیه توتن، یک جنگجوی ترسناک است. صدای پاهای او برای دشمنان خوف انگیز و مأیوس کننده است. او از لحاظ دفاعی، مدافع خوبی در مقابل سواره نظامهاست. اما هزینه تربیت و نگهداریش نیز فوق العاده زیاد است.

پیش نیازها:
دارلفنون سطح 15, اصطبل سطح 10

دژکوب توتن

پیاده نظام توتن ها

قدرت حمله     قدرت دفاع در مقابل پیاده نظام    قدرت دفاع در برابر سواره نظام      منابع چوب مورد نیاز     منابع خشت مورد نیاز    منابع آهن مورد نیاز      منابع گندم مورد نیاز
     65                      30                                  80                                1000                       300                     350                        70هدف ساخت این نیرو:
 حمله و تخریب دیوار دفاعی دهکده دشمن​​​​​​​
​​​​​​​
دژکوب یک همراه خوب برای هر دو پیاده نظام و سواره نظام است. کار آن تخریب دیوار شهر دشمن است و با این کار شانس نیروهایتان در فایق آمدن بر نیروهای دشمن بالا خواهد رفت.

پیش نیازها:
دارلفنون سطح 10, کارگاه سطح1

          سرعت حرکت                      قابلیت حمل منابع               مقدار گندم مصرفی              مدت زمان تربیت این نیرو در سرور ابدی  
     4 فرسنگ در ساعت                 0 منابع                      3 گندم                                    283 ms                            

منجنیق توتن

پیاده نظام توتن ها

قدرت حمله     قدرت دفاع در مقابل پیاده نظام    قدرت دفاع در برابر سواره نظام      منابع چوب مورد نیاز     منابع خشت مورد نیاز    منابع آهن مورد نیاز      منابع گندم مورد نیاز
     50                      60                                  10                                 900                        1200                    600                      60

          سرعت حرکت                      قابلیت حمل منابع               مقدار گندم مصرفی              مدت زمان تربیت این نیرو در سرور ابدی  
     3 فرسنگ در ساعت                 0 منابع                      6 گندم                                    607 ms                            

هدف ساخت این نیرو: تخریب ساختمان های دشمن​​​​​​​
منجنیق یک سلاح دور برد عالی برای خراب کردن مزارع، منابع و ساختمانهای دشمن است. اما اگر با نیروهای دیگر همراهی نشود. تقربا بی دفاع است، پس فراموش نکنيد که تعدادی نیرو همراه با آن بفرستید.

هر قدر سطح اردوگاه بیشتر باشد، به همان اندازه دقت منجنیق بالا می رود و شما می توانید موقع فرستادن آن مشخص کنید که به چه ساختمانی می خواهید صدمه بزنید. اگر اردوگاه سطح 10 داشته باشید، به غیر از مخفیگاه، تله ساز و سنگ تراشی، همه ساختمانهای دیگر را می توانید هدف قرار دهید
راهنمایی: در صورتی که شلیک تصادفی انتخاب شود، ممکن است مخفیگاه، تله ساز و سنگ تراشی نیز تخریب شوند.
پیش نیازها:
کارگاه سطح 10, دارلفنون سطح15

قدرت حمله     قدرت دفاع در مقابل پیاده نظام    قدرت دفاع در برابر سواره نظام      منابع چوب مورد نیاز     منابع خشت مورد نیاز    منابع آهن مورد نیاز      منابع گندم مورد نیاز
     40                      60                                   40                            35500                   26600                25000                  27200

          سرعت حرکت                      قابلیت حمل منابع               مقدار گندم مصرفی              مدت زمان تربیت این نیرو در سرور ابدی  
     4 فرسنگ در ساعت                 0 منابع                      4 گندم                                    5 s                            

رئیس قبیله

سناتور توتن ها

هدف ساخت این نیرو: تصرف(چیف) دهکده های دیگر بازیکنان​​​​​​​
​​​​​​​
توتن ها از ميان خود رئیس انتخاب می کنند. برای انتخاب شدن قدرت و شجاعت کافی نیست و علاوه بر اینها رئیس باید سخنگوی خوبی نیز باشد. چرا که وظیفه اصلی او راضی ساختن جماعت دهکده های بیگانه برای پیوستن به قبیله اوست.

.هر قدر رئیس بیشتر با اهالی یک دهکده صحبت کند، به همان اندازه وفاداری اهالی دهکده فرو می ریزد و در نهایت دهکده به قبیله رئیس می پیوندد.
پیش نیازها
اردوگاه سطح 5, دارلفنون سطح 20

قدرت حمله     قدرت دفاع در مقابل پیاده نظام    قدرت دفاع در برابر سواره نظام      منابع چوب مورد نیاز     منابع خشت مورد نیاز    منابع آهن مورد نیاز      منابع گندم مورد نیاز
     10                      80                                 80                             7200                    5500                   5800                     6500

مهاجرهای توتن

بنا کننده دهکده جدید

          سرعت حرکت                      قابلیت حمل منابع               مقدار گندم مصرفی              مدت زمان تربیت این نیرو در سرور ابدی  
     5 فرسنگ در ساعت               3000 منابع                      1 گندم                                    2 s                            

هدف ساخت این نیرو: ساخت دهکده جدید 
مهاجرین روستائیانی شجاع هستند که بعد از یک آموزش طولانی مدت از دهکده مهاجرت کرده و یک دهکده به افتخار شما بنا می کنند

از آنجایی که سفر و بنا نهادن یک دهکده کاری دشوار است، این مهاجران با همدیگر به سفر می پردازند. در ضمن از هر منبع نیز 750 تا با خود می برند.
​​​​​​​
پیش نیازها:
قصر سطح10 یا اقامتگاه سطح 10

نژاد گول یا گولیان

درباره نژاد گولیا گولیان در بازی آنلاین استراتژیک تراوین گیمز

​​​​​​​
گولیان ها نژادی صلح طلب می باشند. لشکریان آنها در دفاع بسیار قدرتمند ولی از لحاظ هجومی ضعیف تر از نژاد های دیگر می باشند. گولیان ها غارتگر به دنیا آمده اند و سرعت اسب های آنها بی نظیر است. با استفاده از سرعت زیاد سواره نظام های خود می توانند دشمنان را غافل گیر کنند.

دفاع با این نژاد بسیار آسان می باشد و در عین حال بازی هجومی نیز با آنها امکان پذیر است. این نژاد اجازه می دهد بازیکن قادر به ادامۀ بازی خود به هر نحوی که می خواهد باشد (هجومی، دفاعی، بازی فردی بدون عضویت در اتحادی، کمک به دیگران، بازی تنها با لشکریان سواره نظام و یا پیاده نظام، ساخت دهکدۀ جدید و یا تسخیر دهکدۀ دیگران)؛ پس با این نژاد بازیکن حرفه ای قادر به انجام هر کاری می باشد ولی برای تازه واردین نیز خوب است.

برای تازه وارد ها گولیان ها نژاد خوبی می تواند باشد زیرا آنها دفاع خوبی در مقابل حملات و غارت ها دارند.

(در نظر داشته باشید که یکی از امکانات خاص سرور تراوین گیمز امکان تغییر نژاد در هر زمان و بدون محدودیت می باشد)

​​​​​​​خصوصیات منحصر به فرد نژاد گول در بازی آنلاین و استراتژیک تراوین گیمز:

امتیاز سرعت: سریع ترین لشکریان را در بازی دارند.
پرچین آنها قدرت خوبی در دفاع دارد (نسبت به نژاد های دیگر متوسط می باشد).
هر تاجر قادر به حمل 750 منابع می باشد (سرعت: 24 خانه در ساعت).
ظرفیت مخفیگاه آنها دوبرابر نژاد های دیگر می باشد.
تربیت منجنیق و دژکوب آنها گران قیمت است.
تربیت مهاجر آنها بسیار ارزان قیمت است.

قدرت حمله     قدرت دفاع در مقابل پیاده نظام    قدرت دفاع در برابر سواره نظام      منابع چوب مورد نیاز     منابع خشت مورد نیاز    منابع آهن مورد نیاز      گندم مورد نیاز
     15                      40                                   50                             100                     130                     55                        30

سرباز پیاده گول

پیاده نظام گولیان

          سرعت حرکت                      قابلیت حمل منابع               مقدار گندم مصرفی              مدت زمان تربیت این نیرو  
     7 فرسنگ در ساعت                 35 منابع                      1 گندم                                    42 ms                             

هدف ساخت این نیرو: دفاع کننده قوی
سربازان پیاده، نسبتا ارزان هستند و سریع تربیت می شوند.قدرت حمله خوبی ندارند

ولی دفاع خوبی در مقابل هر دو سواره و پیاده نظامها هستند.

​​​​​​​پیش نیازها:
سربازخانه سطح 1

قدرت حمله     قدرت دفاع در مقابل پیاده نظام    قدرت دفاع در برابر سواره نظام      منابع چوب مورد نیاز     منابع خشت مورد نیاز    منابع آهن مورد نیاز      گندم مورد نیاز
     65                      35                                   20                             140                     150                     185                        60

          سرعت حرکت                      قابلیت حمل منابع               مقدار گندم مصرفی              مدت زمان تربیت این نیرو  
     6 فرسنگ در ساعت                 45 منابع                      1 گندم                                    69 ms                             

سرباز شمشیرزن گول

پیاده نظام گولیان

هدف ساخت این نیرو: حمله کننده قوی
شمشیرزن ها گرانتر از سربازان هستند ولی جزو مهاجمین به شمار مي روند.

آنهااز لحاظ دفاعی بسیار ضعیفند. مخصوصا در مقابل سواره ها.

پیش نیازها:
دارلفنون سطح 3, اسلحه سازی سطح 1

قدرت حمله     قدرت دفاع در مقابل پیاده نظام    قدرت دفاع در برابر سواره نظام      منابع چوب مورد نیاز     منابع خشت مورد نیاز    منابع آهن مورد نیاز      گندم مورد نیاز
     0                      20                                   10                             170                     150                     20                        40

          سرعت حرکت                      قابلیت حمل منابع               مقدار گندم مصرفی              مدت زمان تربیت این نیرو  
     17 فرسنگ در ساعت               0 منابع                        2 گندم                               63 ms                             

ردیاب گول

سواره نظام گولیان

هدف ساخت این نیرو: جاسوسی و گزارش تمام نیروهای اصلی و کمکی دشمن​​​​​​​​​​​​​​
ردیاب ها نیروی جاسوسی گول ها هستند. آنها خیلی سریع و با دقت عمل می کنند و می توانند آمار منابع و نیروهای دشمن را بدست آورند.
.اگر دشمن جاسوس، ردیاب و یا خبرچین نداشته باشد، نفوذ او به دهکده دشمن، از دید دشمن پنهان خواهد ماند.
​​​​​​​
پیش نیازها:
دارلفنون سطح 5, اصطبل سطح 1

قدرت حمله     قدرت دفاع در مقابل پیاده نظام    قدرت دفاع در برابر سواره نظام      منابع چوب مورد نیاز     منابع خشت مورد نیاز    منابع آهن مورد نیاز      گندم مورد نیاز
     90                      25                                   40                             350                     450                     230                       60

          سرعت حرکت                      قابلیت حمل منابع               مقدار گندم مصرفی              مدت زمان تربیت این نیرو  
     19 فرسنگ در ساعت               75 منابع                       2 گندم                              139 ms                             

رعد گول

سواره نظام گولیان

هدف ساخت این نیرو: حمله قوی و پرسرعت

رعد همانطور که از اسمش می توان فهمید، یک نیروی بسیار سریع است و می تواند مقدار زیادی منابع حمل کند. بنابراین بهترین غارتگر به حساب می آید و در دفاع از قدرت متوسطی برخوردار هستند.

پیش نیازها:
دارلفنون سطح 5, اصطبل سطح 3

قدرت حمله     قدرت دفاع در مقابل پیاده نظام    قدرت دفاع در برابر سواره نظام      منابع چوب مورد نیاز     منابع خشت مورد نیاز    منابع آهن مورد نیاز      گندم مورد نیاز
     45                      115                                 55                             360                     330                     280                     120

          سرعت حرکت                      قابلیت حمل منابع               مقدار گندم مصرفی              مدت زمان تربیت این نیرو  
     16 فرسنگ در ساعت               35 منابع                       2 گندم                             144 ms                             

کاهن سواره گول

سواره نظام گولیان

هدف ساخت این نیرو: دفاع قوی و غارتگر خوب

این شوالیه، یک نیروی دفاعی عالیست. هدف اصلی از ساخت کاهنان، دفاع در مقابل پیاده نظام هاست. این نیرو هزینه تربیت و نگهداری بالایی دارد.

پیش نیازها:
دارلفنون سطح 5, اصطبل سطح 5

          سرعت حرکت                      قابلیت حمل منابع               مقدار گندم مصرفی              مدت زمان تربیت این نیرو  
     13 فرسنگ در ساعت               65 منابع                       3 گندم                             182 ms                             

شوالیه گول

سواره نظام گولیان

قدرت حمله     قدرت دفاع در مقابل پیاده نظام    قدرت دفاع در برابر سواره نظام      منابع چوب مورد نیاز     منابع خشت مورد نیاز    منابع آهن مورد نیاز      گندم مورد نیاز
     140                      50                                 165                            500                     620                     675                    170

هدف ساخت این نیرو: مهاجم قوی و مدافع خوب
شوالیه گول یک مهاجم عالی و یک مدافع حرفه ای در مقابل سواره نظامها است. قلیلی از نیروها توان برابری در مقابل آنها را دارا هستند.

.اما تربیت و تجهیز آنها خیلی پر هزینه است و بخاطر این که در هر ساعت سه غذا مصرف می کنند، بهتر است قبل از تربیت آنها بیندیشید که آیا ارزشش را دارند یا نه.
پیش نیازها:
دارلفنون سطح 15, اصطبل سطح 10

دژکوب گول

پیاده نظام گولیان

قدرت حمله     قدرت دفاع در مقابل پیاده نظام    قدرت دفاع در برابر سواره نظام      منابع چوب مورد نیاز     منابع خشت مورد نیاز    منابع آهن مورد نیاز      گندم مورد نیاز
     50                      30                                 105                            950                     555                     330                    75

          سرعت حرکت                      قابلیت حمل منابع               مقدار گندم مصرفی              مدت زمان تربیت این نیرو  
     4 فرسنگ در ساعت               0 منابع                       3 گندم                             337 ms                             

هدف ساخت این نیرو: حمله و تخریب دیوار دفاعی دهکده دشمن​​​​​​​

​​​​​​​دژکوب یک همراه خوب برای هر دو پیاده نظام و سواره نظام است. کار آن تخریب دیوار شهر دشمن است و با این کار شانس نیروهایتان در فایق آمدن بر نیروهای دشمن بالا خواهد رفت.

پیش نیازها:
دارلفنون سطح 10, کارگاه سطح 1

منجنیق گول

پیاده نظام گولیان

قدرت حمله     قدرت دفاع در مقابل پیاده نظام    قدرت دفاع در برابر سواره نظام      منابع چوب مورد نیاز     منابع خشت مورد نیاز    منابع آهن مورد نیاز      گندم مورد نیاز
     70                      45                                 10                            960                      1450                     630                    90

          سرعت حرکت                      قابلیت حمل منابع               مقدار گندم مصرفی              مدت زمان تربیت این نیرو  
     3 فرسنگ در ساعت               0 منابع                       6 گندم                             607 ms                             

هدف ساخت این نیرو: تخریب ساختمان های دشمن​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​منجنیق یک سلاح دور برد عالی برای خراب کردن مزارع، منابع و ساختمانهای دشمن است. اما اگر با نیروهای دیگر همراهی نشود. تقربا بی دفاع است، پس فراموش نکنيد که تعدادی نیرو همراه با آن بفرستید.

.هر قدر سطح اردوگاه بیشتر باشد، به همان اندازه دقت منجنیق بالا می رود و شما می توانید موقع فرستادن آن مشخص کنید که به چه ساختمانی می خواهید صدمه بزنید. اگر اردوگاه سطح 10 داشته باشید، به غیر از مخفیگاه، تله ساز و سنگ تراشی، همه ساختمانهای دیگر را می توانید هدف قرار دهید.
.راهنمایی: در صورتی که شلیک تصادفی انتخاب شود، ممکن است مخفیگاه، تله ساز و سنگ تراشی نیز تخریب شوند.
پیش نیازها
کارگاه سطح 10, دارلفنون سطح 15

قدرت حمله     قدرت دفاع در مقابل پیاده نظام    قدرت دفاع در برابر سواره نظام      منابع چوب مورد نیاز     منابع خشت مورد نیاز    منابع آهن مورد نیاز      گندم مورد نیاز
     40                      50                                   50                            30750                   45400                31000               37500

          سرعت حرکت                      قابلیت حمل منابع               مقدار گندم مصرفی              مدت زمان تربیت این نیرو  
     5 فرسنگ در ساعت                 0 منابع                      4 گندم                                    6 s                             

پیاده نظام گولیان

رئیس قبیله گول

هدف ساخت این نیرو:  تصرف(چیف) دهکده های دیگر بازیکنان

​​​​​​​هر قبیله ای یک جنگجوی با تجربه و قدیمی دارد که سخنان او می تواند بر روی اهالی دهکده دشمن تأثیرگذار باشد و آنها برای پیوستن به قبیله او قانع کند

هر چه بیشتر رئیس قبیله در مقابل دیوار روستای دشمن به سخنرانی بپردازد، به همان اندازه وفاداری اهالی به رئیس خویش کمتر می شود و سرانجام آنها به قبیله رئیس گول ملحق می شوند.
پیش نیازها:
دارلفنون سطح 20 , اردوگاه سطح 10

مهاجر های گول

بنا کننده دهکده جدید​​​​​​​

قدرت حمله     قدرت دفاع در مقابل پیاده نظام    قدرت دفاع در برابر سواره نظام      منابع چوب مورد نیاز     منابع خشت مورد نیاز    منابع آهن مورد نیاز      گندم مورد نیاز
     0                      80                                 80                               5500                  7000                     5300                  4900

          سرعت حرکت                      قابلیت حمل منابع               مقدار گندم مصرفی              مدت زمان تربیت این نیرو  
     5 فرسنگ در ساعت               3000 منابع                       1 گندم                             2 s                             

هدف ساخت این نیرو: ساخت دهکده جدید​​​​​​​
مهاجرین روستائیانی شجاع هستند که بعد از یک آموزش طولانی مدت از دهکده مهاجرت کرده و یک دهکده به افتخار شما بنا می کنند.

از آنجایی که سفر و بنا نهادن یک دهکده کاری دشوار است، این مهاجران با همدیگر به سفر می پردازند. در ضمن از هر منبع نیز 750 تا با خود می برند.
پیش نیازها
قصر سطح 10 یا اقامتگاه سطح 10